IP-oikeudet

Mitä ovat IP-oikeudet?

IP-oikeudet suojaavat luovaa työtä sekä ihmisten kehittämiä tuotteita, palveluita ja innovaatioita. Niillä suojataan yksilöiden ja yritysten aineetonta omaisuutta, jota ei voi nähdä tai koskettaa. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi keksinnöt, tavaramerkit, muotoilu sekä luovat teokset, kuten musiikki, kirjat, taideteokset, elokuvat ja valokuvat. IP-oikeuksiin viitataan usein kirjaimilla IPR, mikä on lyhenne englanninkielisistä sanoista Intellectual Property Rights ja millä tarkoitetaan kirjaimellisesti henkisen omaisuuden oikeuksia. Oikeudenalana niihin viitataan myös termillä immateriaalioikeus.

IP-oikeudet kannustavat luovuuteen ja innovointiin. Niiden avulla  tällaisen omaisuuden omistaja saa päättää siitä, miten hänen tekemäänsä työtä hyödynnetään, ja siten ansaita sillä. Ilman IP-oikeuksien tuomaa suojaa kuka tahansa voisi kopioida tai muuten hyötyä toisen henkilön työstä. Tämä vähentäisi kannustimia luoda ja kehittää uutta.

IP-oikeudet edistävät myös yhteiskunnan kehitystä ja taloudellista kasvua: ne kannustavat yrityksiä ja sijoittajia investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen, edistävät uusien yritysten syntymistä ja luovat työpaikkoja.

Monet tärkeät keksinnöt, kuten lääkkeet tai viestintälaitteet, ovat syntyneet IP-oikeuksien suojan ansiosta. Nämä keksinnöt ovat merkittäviä meidän kaikkien hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta.

IP-oikeuksien perimmäisenä tarkoituksena on synnyttää innovaatiota ja luovuutta.

IP-oikeudet -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä IP-oikeuksista erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa ja sitä kautta vähentää IP-oikeuden loukkauksia EU:ssa. Tietoisuuden lisäämiseksi hankkeessa on tuotettu oppimateriaali IP-oikeuksien opettamisen tueksi sekä kesällä 2024 sosiaalisen median kampanja. Opetusmateriaali ja opetustuntivinkit löytyvät tältä sivustolta.